Op zondag 16 september 2018 is tijdens een viering het Van Andel-orgel officieel en feestelijk in gebruik genomen op zijn nieuwe locatie: de Broederenkerk te Deventer. Het instrument werd daarbij bespeeld door Ton Zwartkruis, organist van de Broederenkerk, die er gemengd koor en gemeentezang mee begeleidde en bovendien enkele solowerken uitvoerde.
Precies een half jaar eerder, op 16 maart, werd het Van Andel-orgel met een groot konvooi vanuit Utrecht in Deventer afgeleverd. Gedemonteerd, in duizenden stukjes… In de tussentijd is er honderden uren aan het orgel gewerkt – langer dan je van tevoren inschat, want net als bij een verbouwing kom je altijd extra werk en complicaties tegen. Maar mede dankzij een aantal helpende handen en de revisie, herintonatie en stemming van het pijpwerk door orgelmaker Sander Booij is het uiteindelijk gelukt en, al zeg ik het zelf, ook mooi geworden!

De overplaatsing is nu in feite voltooid, maar de komende tijd hoop ik nog enkele kleine optimalisaties door te voeren. Op termijn zal het orgel dan hopelijk ook tijdens concerten worden ingezet.
Voordat het zover is, is iedereen natuurlijk al van harte welkom om in kleine kring met het orgel kennis te maken. Bezichtigen kan op vrijdagen en zaterdagen tijdens de openstelling van de kerk, tussen 11 en 16 uur, beluisteren of bespelen kan op afspraak met mij.
Nieuwe opnames volgen ook nog; eerst moeten het orgel én de bouwer even bijkomen na een half jaar keihard klussen!

Het orgel op de nieuwe locatie in Deventer.