De R.K. Sint-Gertrudiskerk is sinds april 2018 definitief gesloten en heeft sindsdien een interne metamorfose ondergaan, waarna het in maart 2024 is geopend als sportcentrum. Het hoofdorgel bevindt zich nog in het kerkgebouw, dat inclusief orgel als gemeentelijk monument is aangemerkt.
De hieronder afgebeelde foto’s dateren van vóór de verbouwing.

De Utrechtse Rivierenwijk, gelegen een kilometer ten zuiden van het Centraal Station, verrees aan het begin van de twintigste eeuw. De bewoners waren veelal werkzaam in de lokale industrie rondom de nabijgelegen Vaartsche Rijn, waar onder andere steenfabrieken gevestigd waren.
In 1924 werd aan de Amaliadwarsstraat in deze wijk de Sint-Gertrudiskerk en bijbehorende pastorie gebouwd naar ontwerp van architect W.A.M. te Riele. Het vijfbeukige kerkgebouw heeft een nagenoeg vierkant grondvlak met zijden van circa 30 meter, met aan de kant van de pastorie de altaarruimte en daarnaast de toren.
Oorspronkelijk waren banken geplaatst in het middenschip en beide zijbeuken, plaats biedend aan in totaal zo’n 1100 kerkbezoekers. In de jaren 1990 is besloten de zijbeuken vrij te maken en in het middenschip de overgebleven banken opnieuw te rangschikken, zodat ook met het teruglopend aantal kerkbezoekers een evenwichtige en betrokken sfeer bij kerkelijke activiteiten kan blijven bestaan. De kerk biedt sindsdien plaats aan zo’n 250 personen.
Het is paradoxaal, dat juist door de ontkerkelijking, ruimte is ontstaan om in de Gertrudiskerk een tweede orgel te plaatsen. Het koororgel van Koen van Andel stond opgesteld in de zuidbeuk van de kerk. De eiken orgelbank is door een parochiaan vervaardigd uit hout van de kerkbanken die vroeger op deze plaats stonden. Het houten rasterwerk in het front is een kopie van het glas-in-loodwerk van de biechtstoelen, waarvan er twee in de noordbeuk en twee in de zuidbeuk (aan weerszijden van het koororgel) staan opgesteld.
Bij de verbouwing tot sportcentrum zijn o.a. de meeste banken verwijderd, de zijbeuken tot aan raamhoogte voorzien van afgesloten ruimtes, en is er een nieuwe vloer gelegd. De centrale ruimte met zicht op het orgel is zoveel mogelijk behouden.