De huidige dispositie van het orgel luidt:

Hoofdwerk
Prestant
Prestant
Bourdon
Salicionaal
Octaaf
Concertfluit (a)
Octaaf
Mixtuur
Trompet
C-g’’’
16′
8′
8′
8′
4′
4′
2′
IV
8′
Zwelwerk
Bourdon
Vioolprestant
Holpijp
Viola di Gamba
Vox Caelestis
Zachte fluit
Violine
Quint (b)
Woudfluit
Terts (b)
Hobo
C-g’’’
16′
8′
8′
8′
8′
4′
4′
2 2/3
2’
1 3/5
8’
Pedaal
Subbas (c)
Contrabas (d)
Octaafbas
Trombone
C-f’
16′
16′
8′
16′
Speelhulpen
Ped+I
Ped+II
I+II
II+I
I+II 16’
II+II 16’
Tremolo (voor Zwelwerk)
Vaste combinaties
Twee vrije combinaties
Automatisch Pedaal
Zwelinrichting (basculetrede en knop)
Generaal crescendo (basculetrede en knop)
a) Oorspronkelijk Flûte Harmonique 8’
b) Oorspronkelijk samengevoegd als Sesquialter, later gesplitst ten koste van Dolce 8′
c) Hout, gedekt
d) Hout, open
Temperatuur: evenredig zwevend
Toonhoogte: a’ = ±440 Hz bij 16° C
Systeem: rein-pneumatische kegelladen

Vanuit de kerk gezien, bevindt het Hoofdwerk zich achter de linkerhelft van de frontpijpen, chromatisch aflopend naar de zijwand. Achter de rechterhelft bevindt zich het Zwelwerk, chromatisch aflopend naar de rechter zijwand. In de onderkas staat, achter de windmotor en een drietal balgen, het pedaal opgesteld.
In de onderkas bevinden zich de windmotor en een drietal balgen. Daarachter, links tegen de kerkmuur de laagste tonen van de pedaalregisters Subbas, Octaafbas en Trombone, chromatisch aflopend naar de linker zijwand. De bekers van de Trombone duiken dus op achter de stemgang van het hoofdwerk in de bovenkas.
Rechts achterin de onderkas staat, tegen de muur, de open houten Contrabas, chromatisch aflopend naar de rechter zijwand. De grootste exemplaren daarvan gaan grotendeels schuil achter de zwelkast van het tweede klavier. Voor de Contrabas zijn nog de kleinere pijpen van de vier pedaalstemmen te vinden, chromatisch aflopend vanaf de rechter zijwand naar het midden.
Het zestienvoetsfront is geheel sprekend en bezit aparte frontladen per pijpenveld, gevoed vanuit het midden en van daaruit doorverbonden. In het midden staat C-groot van de Prestant 16′, met de respectabele lengte van meer dan vijf meter!